O mnie

Urodziłam się 12.12.1973 w Gdyni na północy Polski.

Od 1992 roku mieszkam w Niemczech i posiadam tak jakby dwa języki ojczyste.

W 1996 roku ukończyłam w Niemczech hurtownictwo i handel zagraniczny.

Od 2002 roku pracuję jako tłumacz.

W lipcu 2013 roku brałam udział w półrocznym szkoleniu „Niemiecki język prawniczy”, organizowanego przez Federalne Stowarzyszenie Tłumaczy BDÜ z naciskiem m.in. na prawo cywilne, karne, administracyjne, pracy oraz notariat, które ukończyłam z sukcesem egzaminem końcowym.

W sierpniu 2014 wzięłam udział w seminarium „Tłumaczenie dokumentów” we Frankfurcie nad Menem.

We wrześniu 2014 zostałam zaprzysiężona przez Sąd Krajowy w Hanowerze jako tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego.

W listopadzie 2014 wzięłam udział w seminariach: „Tłumaczenie w zakresie dokonywania czynności notarialnych” w Berlinie oraz „Teoretyczne i praktyczne podstawy tłumaczeń z języka polskiego na niemiecki i odwrotnie wyroków, postanowień i zarządzeń sądowych” w Hamburgu.

Jestem uprawniona do stwierdzenia prawidłowości i zgodności przedłożonego tłumaczenia z oryginałem z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie a następnie uwierzytelnienie treści odpowiednią adnotacją, pieczątką i podpisem.

W czerwcu 2016 zdałam egzamin państwowy dla tłumaczy z naciskiem na nauki społeczne w Darmstadzie/Hesja.